Classified Nalueng Banner

ตัวอย่างตำแหน่งหน้าแรก Classified
ตำแหน่ง
ขนาด (Pixel)
ตำแหน่ง
อัตราโฆษณา
(บาท/เดือน)
A1
730x90
ทุกหน้า
500
A2
437x274
หน้าแรก
300
A3
150x150
หน้าแรก
200
A4
113x113
หน้าแรก
100
*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตำแหน่ง A4 ลงได้ทุกหมวดหมู่ ซึ่งจะแสดงหมวดหมู่ละ 3 รายการ

หากต้องการลงโฆษณาในหมวดอื่นๆกรุณาติตต่อเจ้าหน้าที่

 

Classified Nalueng Banner

ตัวอย่างตำแหน่งหน้าหมวดหมู่

ตำแหน่ง
ขนาด (Pixel)
ตำแหน่ง
อัตราโฆษณา
(บาท/เดือน)
B1
120x120+-ข้อความ
หน้าหมวดหมู่หลัก
300
B2
160x160
หน้าหมวดหมู่หลัก+รายการประกาศ
400
B3
80x80
หน้าหมวดหมู่หลัก
-
*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตำแหน่ง B2 สุ่มขึ้นมาแสดง

หากต้องการลงโฆษณาในหมวดอื่นๆกรุณาติตต่อเจ้าหน้าที่
Classified Nalueng Banner

ตัวอย่างตำแหน่งหน้าหมวดหมู่ย่อย

ตำแหน่ง
ขนาด (Pixel)
ตำแหน่ง
อัตราโฆษณา
(บาท/เดือน)
C1
120x120+-ข้อความ
หน้าหมวดหมู่ย่อย
200
C2
160x160
หน้าหมวดหมู่ย่อย+รายการประกาศ
300
C3
80x80
หน้าหมวดหมู่ย่อย
100
*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตำแหน่ง C2 สุ่มขึ้นมาแสดง

หากต้องการลงโฆษณาในหมวดอื่นๆกรุณาติตต่อเจ้าหน้าที่
 
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้
- ตำแหน่ง A1 และ B1 ซื้อ 2 เดือน แถมฟรี! 1 เดือน
- ทุกตำแหน่ง ซื้อ 2 แถม 1 (จำนวนซื้อได้ไม่เกิน 4 เดือน) = ได้ 6 เดือน
- ลงโฆษณาตำแหน่ง B1 แถมฟรี C1
- ลงโฆษณาตำแหน่ง C3 แถมฟรี B3
 

 - สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ในนามของ บริษัท โฟแมกซ์ จำกัด
 - โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ธนาคาร UOB   ธนาคาร กสิกรไทย   ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา บางนา กม2 สาขา ถนนบางนา-ตราด กม.4 สาขา บางนา สาขาย่อย ซอยลาซาล
ชื่อบัญชี บริษัท โฟแมกซ์ จำกัด ชื่อบัญชี บริษัท โฟแมกซ์ จำกัด ชื่อบัญชี บริษัท โฟแมกซ์ จำกัด ชื่อบัญชี บริษัท โฟแมกซ์ จำกัด
เลขที่บัญชี 067-1-01943-8 เลขที่บัญชี 731-2-59284-8 เลขที่บัญชี 130-7-19406-6 เลขที่บัญชี 221-2-16549-4
ประเภท กระแสรายวัน ประเภท ออมทรัพย์ ประเภท ออมทรัพย์ ประเภท ออมทรัพย์